Skip to main content

Inici -> Sobre la seu -> Què és la seu electrònica

Seu Electrònica

La seu electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Vila-real a través de la qual els ciutadans i les empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament. La seu electrònica és un espai de relació amb el ciutadà.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, reconeix el dret dels ciutadans, com a persones físiques, a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, així com l'obligació de les persones jurídiques, entre d'altres, a fer-ho per aquests mitjans electrònics. Les administracions públiques han de garantir que els interessats puguen relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, per a la qual cosa han de posar a la seua disposició els canals d'accés que siguen necessaris, així com els sistemes i aplicacions que en cada cas es determinen.

Al mateix temps, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències. Les seus electròniques disposaran de sistemes que permeten l'establiment de comunicacions segures sempre que siguen necessàries. 

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què puga accedir-se a través d'aquesta. Haurà de garantir la identificació dels mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Cada administració pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La publicació en les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establides sobre això, estàndards oberts i, si és el cas, aquells altres que siguen d'ús generalitzat pels ciutadans.

La seu electrònica entrarà en funcionament de manera progressiva, a mesura que es vaja desplegant el Pla d'administració electrònica de l'Ajuntament.

Per a aclarir qualsevol dubte sobre la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-real,  podeu posar-vos en contacte amb l'oficina Atenció i Tràmits amb un correu a l'adreça atencio@vila-real.es o bé telefonant al número 964547000.

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat