Skip to main content

Inici -> Sobre la seu -> Titular de la seu electrònica

Titular de la seu electrònica

La seu electrònica és titularitat de l'Ajuntament de Vila-real, el qual garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir.
La gestió i l'administració corresponen a l'Ajuntament de Vila-real, que pot delegar aquestes tasques en Noves Tecnologies.