Skip to main content

Inici -> Sobre la seu -> Certificació de la publicació

Certificació de la publicació

L'article 53.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix el requisit d'acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació relativa al procés de contractació.

Per a oferir aquest servei, l'Ajuntament ha considerat apropiat comptar amb una tercera part de confiança que garantesca la posada a disposició en un mitjà públicament accessible d'un determinat document i per a això ha confiat en la plataforma de Certificació de la Publicació de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) anomenada FANDANGO.

La integració d'aquest mecanisme en la seu electrònica permet que, en aquells serveis en què s'implementa aquest servei, els ciutadans puguen accedir al document original que es va enviar a certificar a la plataforma de certificació en el moment de la publicació en la seu i fer la validació en línia per a comprovar si aquest document ha sigut modificat posteriorment.