Skip to main content

Tramitació de factures electròniques dirigides a l'Ajuntament de Vila-real a través de la Plataforma FACe de l'Administració de l'Estat

Factura electrònica

Què és una factura electrònica?

La factura electrònica és una modalitat en la qual no s'utilitza paper, sinó un suport informàtic que s'envia directament a l'Ajuntament. La factura electrònica és un document electrònic que compleix els mateixos requisits legals exigits en la factura tradicional en paper.

Quins avantatges té una factura electrònica?

 • Reducció del temps de presentació, ja que es pot presentar durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, amb les garanties d'una correcta recepció i registre de les factures per part de l'Ajuntament.
 • Agilització dels terminis de pagament, és a dir, amb aquest sistema es paga abans ja que la tramitació és més ràpida. Agilitza els terminis de pagament en permetre que la factura entre abans en el circuit de validació i signatura electrònica.
 • Amb la reducció del paper i amb la utilització del format electrònic contribuïm a cuidar el medi ambient.
 • Seguiment en temps real de l'estat de les factures, amb informació detallada sobre la seua comptabilització i pagament.

Quines plataformes gratuïtes puc utilitzar per a generar factures electròniques?

La generació de factures electròniques es pot realitzar per dues vies:

 • Mitjançant un programa informàtic que genere factures electròniques.
  El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha desenvolupat l'aplicació Gestió de Facturació Electrònica que permet la generació de factures electròniques amb format Facturae d'una manera còmoda i senzilla.
  Es pot descarregar en l'adreça següent:
  http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx
 • Mitjançant la intermediació d'un prestador de serveis de facturació electrònica (expedició per un tercer) o la utilització d'un programa informàtic adquirit per l'usuari que ho permeta.

On he de presentar la meua factura electrònica?

El fitxer generat amb el format estructura Facturae s'ha de presentar a la plataforma FACe (Punt General d'Entrada de Factures Electròniques) a la qual està adherida l'Ajuntament de Vila-real mitjançant l'adreça següent:

https://face.gob.es/#/es/facturas/remitir-factura

Què necessite per a generar la factura, a banda del programa informàtic?

És necessari disposar d'un certificat electrònic per a la signatura de la factura electrònica.

És igualment necessari conéixer els codis DIR3 que identifiquen l'Ajuntament de Vila-real en el directori d'organismes adherits a la plataforma FACe i que són els següents:

Codi DIR3 Ajuntament de Vila-real: L01121359
Oficina comptable: L01121359 REGISTRE FACTURES
Òrgan gestor: L01121359 HISENDA
Unitat tramitadora: L01121359 DEPARTAMENT DE DESPESES

Qui està obligat a facturar electrònicament a l'Ajuntament de Vila-real?

Amb la nova entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, estan obligats a presentar les seues factures a través de la plataforma FACe (Punt General d'Entrada de Factures Electròniques) els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a aquest Ajuntament com ara:

 • les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d'activitats no residents en el territori espanyol, unions temporals d'empreses i agrupacions d'interés econòmic, entre d'altres, que es relacionen amb l'Ajuntament, estan obligades a presentar la factura en format electrònic.

On puc informar-me?

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Informació sobre factura electrònica
Tipus d'arxiuPDF IdiomaValencià