Skip to main content

Inici -> Sobre la seu -> Segells electrònics utilitzats

Verificació de segells electrònics

En aquesta secció s'informa a la ciutadania, segons estableix l'article 40 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, dels segells electrònics que utilitza l'Ajuntament de Vila-real per a identificar-se en les seues actuacions i documents electrònics. Aquests segells estan basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats que reuneixen els requisits exigits per la legislació de firma electrònica i que emet l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (https://www.accv.es/). En la pàgina web següent informa dels mètodes de verificació dels certificats emesos per a les administracions públiques: https://www.accv.es/administracion-publica/validacion-de-certificados/

La relació de segells electrònics, amb les característiques dels seus certificats, utilitzats per l'Ajuntament de Vila-real és la següent:

Segell electrònic de l'Ajuntament de Vila-real

Informació continguda:

 • Codi únic d'identificació (Número de sèrie): ‎ ‎09 8a fb 6b 38 a1 11 b7 (hexadecimal)
 • Emissor: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120
 • Identificació del segell electrònic: C = ES, S = CASTELLÓ, L = VILA REAL, O = AJUNTAMENT DE VILA-REAL, OU = segell electrònic, SERIALNUMBER = P1213500J, CN = SEGELL AJUNTAMENT DE VILA-REAL
 • Vàlid des de: dimecres, ‎7‎ de ‎setembre‎ de ‎2016 13:44:38
 • Vàlid fins a: ‎‎dissabte, 7‎ de ‎setembre‎ de ‎2019 13:44:38
 • Ús de la clau: firma digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades (f0)
 • Petjada digital del certificat (SHA1): ‎ ‎‎‎c4 b3 cb 80 3c bb f3 4c 2f bd 2e 96 a2 eb 1b a2 57 ab 5a c5
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:

Segell electrònic de Secretaria

Informació continguda:

 • Codi únic d'identificació (Número de sèrie): ‎ ‎32 33 ef 70 d6 94 0c bd (hexadecimal)
 • Emissor: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120
 • Identificació del segell electrònic: C = ES, S = CASTELLÓ, L = VILA REAL, O = AJUNTAMENT DE VILA-REAL, OU = segell electrònic, SERIALNUMBER = P1213500J, CN = SECRETARIA AJUNTAMENT DE VILA-REAL
 • Vàlid des de: ‎dilluns, 5‎ de ‎desembre‎ de ‎2016 13:40:08
 • Vàlid fins a: dijous, ‎5‎ de ‎desembre‎ de ‎2019 13:40:08
 • Ús de la clau: firma digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades (f0)
 • Petjada digital del certificat (SHA1): ‎ 4e 3f ac fa 29 8d ac 0b cf d4 65 58 73 5a fe de a7 3c 38 a1
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:

Segell electrònic d'Alcaldia

Informació continguda:

 • Codi únic d'identificació (Número de sèrie): ‎3b 5f 1e 4d 81 85 ca 5b (hexadecimal)
 • Emissor: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120
 • Identificació del segell electrònic: C = ES, S = CASTELLÓ, L = VILA REAL, O = AJUNTAMENT DE VILA-REAL, OU = segell electrònic, SERIALNUMBER = P1213500J, CN = ALCALDIA AJUNTAMENT DE VILA REAL
 • Vàlid des de: divendres, ‎10‎ de ‎novembre‎ de ‎2017 15:58:38
 • Vàlid fins a: ‎dilluns, ‎9‎ de ‎novembre‎ de ‎2020 15:58:38
 • Ús de la clau: firma digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades (f0)
 • Petjada digital del certificat (SHA1): ‎36 0a 8d 6e ac 1f 9b 50 20 4a 0d 39 af 83 ce 4d 5b 18 4f 51
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat: