Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de direcció d'obres de rehabilitació integral de la piscina municipal de l'ermita Mare de Déu de Gràcia

Descripció de l'expedient: Serveis de direcció d'obres de rehabilitació integral de la piscina municipal de l'ermita Mare de Déu de Gràcia.

Número de l'expedient: 000014/2011-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data d'adjudicació: 31 d'octubre de 2011

Adjudicatari: INGENIO, GESTIÓN Y TÉCNICA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 8 de novembre de 2011

data de publicació en la web: 8 de novembre de 2011

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat