Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de vehicle amb destinació a la Policia Local.

Descripció de l'expedient: Subministrament de vehicle amb destinació a la Policia Local.

Número de l'expedient: 000023/2011-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 7 de desembre de 2011

Adjudicatari: MERCEDES BENZ CHARTERWAY ESPAÑA SA

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització: 11 de gener de 2012

data de publicació en la web: 20 de desembre de 2011

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat