Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei d'ajuda polivalent a domicili

Descripció de l'expedient: Servei d'ajuda polivalent a domicili.

Número de l'expedient: 000050/2011-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació en el BOP: 14 de gener de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 30 de gener de 2012, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques: 8 de febrer de 2012, a les 12 hores.

DATA D'OBERTURA SOBRE 3: 16 de febrer de 2012, a les 13 hores.

Data d'adjudicació : 1 de març de 2012

Adjudicatari: AYUDA FAMILIAR CASTELLÓN S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 5 de març de 2012

data de publicació en la web: 17 de gener de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat