Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament continuat de material informàtic consumible

Descripció de l'expedient: Subministrament continuat de material informàtic consumible.

Número de l'expedient: 000044/2011-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació en el BOP: 16 de febrer de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de març de 2012, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 13 de març de 2012, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 12 d'abril de 2012

Adjudicatari: PMC GRUP 1985 S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 26 d'abril de 2012

data de publicació en la web: 16 de febrer de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat