Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de mediació intercultural

Descripció de l'expedient: Serveis de mediació intercultural.

Número de l'expedient: 000001/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data d'adjudicació: 26 de març de 2012

Adjudicatari: TOT SOCIAL COOP. V.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 d'abril de 2012

data de publicació en la web: 28 de març de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat