Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei de recollida, manteniment, sistema d'adopció, posada a disposició i eliminació d'animals de companyia

Descripció de l'expedient: Servei de recollida, manteniment, sistema d'adopció, posada a disposició i eliminació d'animals de companyia.

Número de l'expedient: 000007/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació en el BOP: 3 d'abril de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 18 d'abril de 2012, a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques: 26 d'abril de 2012, a les 12 hores.

DATA D'OBERTURA SOBRE 3: 24 de maig de 2012, a les 12 hores al Saló de Plenaris.

Data d'adjudicació : 11 de juny de 2012

Adjudicatari: CAN-KABUL S.L.

Termini per a la formalització: No abans que transcórreguen quinze dies hàbils des que es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 11 de juliol de 2012

Comité d'experts (Resolució 1.316, de 22 de març de 2012):
- Blanca Salas Bellido, tècnica d'Agricultura i Medi Ambient
- José Ramón Nieto Rueda, intendent general, cap de la Policia Local
- José Teodoro Garfella Rubio, arquitecte tècnic inspector d'Obres

data de publicació en la web: 4 d'abril de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat