Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Ocupació de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda en el recinte denominat Casal del Vi - Setembre 2012

Descripció de l'expedient: "Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de sis casetes de venda el recinte denominat "Casal del vi" (Setembre 2012)

Número de l'expedient: E/3/12

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació BOP: 9 d'agost de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 20 d'agost de 2012, fins a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 21 d'agost de 2012, a les 12 hores.

NOVA data d'obertura de les proposicions tècniques: 27 d'agost de 2012, a les 10 hores.

Data d'obertura de les proposicions econòmiques: 28 d'agost de 2012, a les 9.30 hores.

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Data de formalització:

Data de publicació a la web: dijous 9 d'agost de 2012

data de publicació en la web: 9 d'agost de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat