Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de monitors de les activitats aquàtiques desenvolupades pel Servei Municipal d'Esports

Descripció de l'expedient: Serveis de monitors de les activitats aquàtiques desenvolupades pel Servei Municipal d'Esports.

Número de l'expedient: 000015/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data de publicació en el BOP: 18 d'octubre de 2012

Data límit de presentació de les proposicions: 2 de novembre de 2012, a les 13 hores.

Data d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques: 27 de novembre de 2012, a les 12 hores.

Data d'obertura SOBRE 3: 15 de març de 2013, a les 12 hores.

Data d'adjudicació : 25 d'abril de 2013

Adjudicatari: CENTRO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS AQUAESPORT SL

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 8 de maig de 2013

data de publicació en la web: 18 d'octubre de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat