Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei d'organització d'activitats, atraccions y espectacles al parc infantil NADALANDIA

Descripció de l'expedient: Servei d'organització d'activitats, atraccions y espectacles al parc infantil NADALANDIA

Número de l'expedient: 000035/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data d'adjudicació: 19 de desembre de 2012

Adjudicatari: JOCS I FESTES INFANTILS, S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 21 de desembre de 2012

data de publicació en la web: 28 de desembre de 2012

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat