Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei d'assistència tècnica i del software per a la implantació de l'aplicació informàtica Gestió d'inventari web

Descripció de l'expedient: Servei d'assistència tècnica i del software per a la implantació de l'aplicació informàtica Gestió d'inventari web

Número de l'expedient: 000037/2012-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data d'adjudicació: 17 de desembre de 2012

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 21 de desembre de 2012

data de publicació en la web: 2 de gener de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat