Skip to main content

Contractació de l'explotació de casetes i serveis inherents instal·lats al recinte anomenat Recinte Fester

Descripció de l'expedient: Contractació de l'explotació de casetes i serveis inherents instal·lats al recinte anomenat Recinte Fester

Número de l'expedient: 000011/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 18 d'abril de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 26 d'abril de 2013, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions: 29 d'abril de 2013, a les 10 hores

Declaració DESERT: Resolució de 9 de maig de 2013

data de publicació en la web: 18 d'abril de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat