Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Concessió de l'ús privatiu de domini públic per a explotació comercial d'elements adscrits al servei de préstec de bicicletes d'ús públic en el terme municipal (Bicivila't)

Descripció de l'expedient: Concessió de l'ús privatiu de domini públic per a explotació comercial d'elements adscrits al servei de préstec de bicicletes d'ús públic en el terme municipal (Bicivila't)

Número de l'expedient: E/7/13

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 4 de juliol de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: 19 de juliol de 2013, fins a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: S'anunciarà

DECLARACIÓ DESERT: 3 de setembre de 2013

data de publicació en la web: 9 de juliol de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat