Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres de millora de l'estació de bombament de la xarxa de sanejament del Termet de la Mare de Déu de Gràcia

Descripció de l'expedient: Obres de millora de l'estació de bombament de la xarxa de sanejament del Termet de la Mare de Déu de Gràcia

Número de l'expedient: 000013/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 8 de juliol de 2013

Adjudicatari: BECSA SAU

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 11 de juliol de 2013

data de publicació en la web: 12 de juliol de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat