Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Seguiment i control de la contaminació atmosfèrica

Descripció de l'expedient: Seguiment i control de la contaminació atmosfèrica

Número de l'expedient: 000012/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 12 de juliol de 2013

Adjudicatari: UNIVERSITAT JAUME I

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 17 de juliol de 2013

data de publicació en la web: 23 de juliol de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat