Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres de construcció rodona en intersecció de l'Av. França i l'Av. Cedre

Descripció de l'expedient: Obres de construcció rodona en intersecció de l'Av. França i l'Av. Cedre

Número de l'expedient: 000041/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 28 d'octubre de 2013

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES PLAMEL-MELPLA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 11 de novembre de 2013

data de publicació en la web: 4 de novembre de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat