Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres d'obertura i dotació de serveis en carrer Atzeneta, tram entre carrer Sant Joan Bosco i carrer Madrigal

Descripció de l'expedient: Obres d'obertura i dotació de serveis en carrer Atzeneta, tram entre carrer Sant Joan Bosco i carrer Madrigal

Número de l'expedient: 000039/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 6 de novembre de 2013

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES PLAMEL-MELPLA S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 14 de novembre de 2013

data de publicació en la web: 15 de novembre de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat