Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Redacció del projecte i execució de les obres de zona verda i equipament esportiu compatible del Sistema General d'Espais Lliures entorn de la Bassa d'Insa i vial d'accés.

Descripció de l'expedient: Redacció del projecte i execució de les obres de zona verda i equipament esportiu compatible del Sistema General d'Espais Lliures entorn de la Bassa d'Insa i vial d'accés.

Número de l'expedient:000058/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 21 de novembre de 2013

Data límit de presentació de les proposicions: SUSPÈS CAUTELARMENT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'11 DE DESEMBRE DE 2013

Data d'obertura de les proposicions tècniques: S'anunciarà

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització:

Respostes a preguntes formulades (veure arxius adjunts): actualitzat 25-11-2013

data de publicació en la web: 21 de novembre de 2013

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat