Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de pilona automàtica al carrer de vianants de Pere Gil per a control de trànsit i accessos a zona per a vianants

Descripció de l'expedient: Subministrament de pilona automàtica al carrer de vianants de Pere Gil per a control de trànsit i accessos a zona per a vianants

Número de l'expedient: 000063/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 30 de desembre de 2013

Adjudicatari: DIVISION TÉCNICA VILLARREAL S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 9 de gener de 2014

data de publicació en la web: 14 de gener de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat