Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de 20 quadres de comandament per a l'enllumenat públic

Descripció de l'expedient: Subministrament de 20 quadres de comandament per a l'enllumenat públic

Número de l'expedient: 000088/2013-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 13 de març de 2014

Adjudicatari: COMERCIAL KV S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 d'abril de 2014

data de publicació en la web: 24 de març de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat