Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Organització del concert 40 POP i MAXIMA FM de les festes de Sant Pasqual 2014

Descripció de l'expedient: Organització del concert 40 POP i MAXIMA FM de les festes de Sant Pasqual 2014

Número de l'expedient: 000040/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 7 de maig de 2014

Adjudicatari: RADIO CASTELLON SA

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 9 de maig de 2014

data de publicació en la web: 8 de maig de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat