Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Informació econòmica i financera -> Compte general de l'Ajuntament

Comptes generals de l'Ajuntament de Vila-real

Per a la consulta de cadascuna d'elles habra de prémer-se sobre el check de verificació que apareix al costat del nom de l'entitat principal Ajuntament de Vila-real

Compte General exercici 2011.

Compte General exercici 2012.

Compte General exercici 2013.

Compte General exercici 2014.

Compte General exercici 2015.

Compte General exercici 2016.

Compte General exercici 2017.

Compte General exercici 2018.

data de publicació en la web: 20 de juny de 2014