Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Informació econòmica i financera -> Informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern

Informe sobre el control intern de l'Ajuntament de Vila-real exercici 2010

Informe sobre el control intern de l'Ajuntament de Vila-real exercici 2010

data de publicació en la web: 8 de juliol de 2014