Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis d'assistència i direcció tècnica en matèria d'arquitectura tècnica i enginyeria d'edificació

Descripció de l'expedient: Serveis d'assistència i direcció tècnica en matèria d'arquitectura tècnica i enginyeria d'edificació

Número de l'expedient: 000043/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 18 d'agost de 2014

Adjudicatari: LUCIANO SANTOS PRUÑONOSA

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 de setembre de 2014

data de publicació en la web: 27 d'agost de 2014

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat