Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Informació econòmica i financera -> Informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern

Informe de la fiscalització de la informació sobre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost, objeccions i informes formulats per la Intervenció i acords adoptats