Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de vehicle tot-terreny per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Descripció de l'expedient: Subministrament de vehicle tot-terreny per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Número de l'expedient: 000098/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 18 de desembre de 2014

Adjudicatari: ANDACAR 2000 S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació

Data de formalització: 12 de enero de 2015

data de publicació en la web: 14 de gener de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat