Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis d'assistència i direcció tècnica en matèria d'urbanisme per a la modificació del règim de gestió del sòl urbà

Descripció de l'expedient: Serveis d'assistència i direcció tècnica en matèria d'urbanisme per a la modificació del règim de gestió del sòl urbà

Número de l'expedient: 000078/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 23 de febrer de 2015

Adjudicatari: PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANAS S.L.P.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 4 de març de 2015

data de publicació en la web: 4 de març de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat