Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de manteniment de la base de dades del Cadastre

Descripció de l'expedient: Serveis de manteniment de la base de dades del Cadastre

Número de l'expedient: 000128/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 5 de març de 2015

Adjudicatari: COOPERATIVA TECNICA DE INVENTARIACION CATASTRAL S.C.L.V.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 d'abril de 2015

data de publicació en la web: 20 de març de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat