Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Activitats i cercaviles musicals a celebrar-se en diferents actes de la ciutat

Descripció de l'expedient: Activitats i cercaviles musicals a celebrar-se en diferents actes de la ciutat

Número de l'expedient: 000002/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 11 de març de 2015

Adjudicatari: UNIÓN MUSICAL LA LIRA

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 d'abril de 2015

data de publicació en la web: 23 de març de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat