Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat "Recinte de la Marxa" E/1/15

Descripció de l'expedient: Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat "Recinte de la Marxa"

Número de l'expedient: E/1/15

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data de publicació BOP: 28 de març de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 13 d'abril de 2015 fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 14 d'abril de 2015, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 5 de maig de 2015

Adjudicatari:

LLOC                     LICITADOR                           CANON
A                          CEYOESA, S.L.                          5.100 €
C                      BAR CRUZMOYA, S.L.                 6.012 €
D            SANTOS MERCADO RODRÍGUEZ        2.351 €

data de publicació en la web: 30 de març de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat