Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Concert d' AMAIA MONTERO en festes patronals de Sant Pasqual 2015

Descripció de l'expedient: Concert d' AMAIA MONTERO en festes patronals de Sant Pasqual 2015

Número de l'expedient:000018/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 24 d'abril de 2015

Adjudicatari: POQUITO A POCO S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 7 de maig de 2015

data de publicació en la web: 5 de maig de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat