Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Obres de reforma i modernització general de la cinquena planta de l'edifici municipal

Descripció de l'expedient: Obres de reforma i modernització general de la cinquena planta de l'edifici municipal

Número de l'expedient: 000125/2014-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 8 de juny de 2015

Adjudicatari: OBRACONS GESTIÓN DE OBRAS S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 30 de juny de 2015

data de publicació en la web: 22 de juny de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat