Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de manteniment i instal·lació d'equips i dispositius informàtics municipals (microinformàtica)

Descripció de l'expedient: Serveis de manteniment i instal·lació d'equips i dispositius informàtics municipals (microinformàtica)

Número de l'expedient: 000024/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 15 de juliol de 2015

Adjudicatari: PROGRAMES, COMPONENTS I SERVEIS S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 30 de juliol de 2015

data de publicació en la web: 27 de juliol de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat