Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis del centre de dia de menors d'inserció sociolaboral "Espardenyers"

Descripció de l'expedient: Serveis del centre de dia de menors d'inserció sociolaboral "Espardenyers"

 Número de l'expedient: 000035/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 13 d'agost de 2015

Data límit de presentació de les proposicions: 7 de setembre de 2015, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: S'anunciarà

NOTA IMPORTANT. RECTIFICACIÓ D'ERRADA.

El tipus impositiu que apareix consignat en l'anunci de licitació és erroni, ja que aquest és del 10% en lloc del 21 %.

PER RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 3982 DE 17 D'AGOST DE 2015 S'ACORDA RECTIFICAR L'ERRADA MATERIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, SUSPENDRE EL TERMINI DE LA LICITACIÓ EN CURS I INICIAR UN NOU TERMINI DE 16 DIES NATURALS, A COMPTAR DES DE LA PUBLICACIÓ D'AQUEST ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA.

data de publicació en la web: 13 d'agost de 2015

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat