Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Servei del centre de dia de menors d'inserció sociolaboral "Espardenyers"(000053/2015-CNT)

Descripció de l'expedient: Servei del centre de dia de menors d'inserció sociolaboral "Espardenyers"

Número de l'expedient: 000053/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 2 de febrer de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 18 de febrer de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 23 de febrer de 2016, a les 13:15 hores

Data d'obertura del SOBRE 3: 7 d'abril de 2016, a les 11 hores

Data d'adjudicació: 6 de maig de 2016

Adjudicatari: TOT SOCIAL COOP. V.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 2 de juny de 2016

data de publicació en la web: 26 de gener de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat