Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Subministrament de dos vehicles per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Descripció de l'expedient: Subministrament de dos vehicles per a la Policia Local en la modalitat de lloguer amb opció de compra

Número de l'expedient: 000063/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 2 de febrer de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 18 de febrer de 2016, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 23 de febrer de 2016, a les 13 hores

Data d'adjudicació: 25 d'abril de 2016

Adjudicatari: LEASEPLAN SERVICIOS S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 9 de maig de 2016

Respostes a preguntes formulades (veure arxius adjunts): actualitzat 15-02-2016

data de publicació en la web: 27 de gener de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat