Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de reforç de consergeria i atenció al públic de les instal·lacions esportives

Descripció de l'expedient: Serveis de reforç de consergeria i atenció al públic de les instal·lacions esportives

Número de l'expedient: 000054/2015-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 18 de febrer de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 5 de març de 2016, a les 13 hores

NOTA ACLARIDORA: S'ha detectat un error a l'horari base dels dissabtes que consta en les clàusules 6 i 13 del Plec de Condicions Tècniques publicat en castellà, constant de 8:30 a 14 hores i de 15 a 22 hores, sent el correcte de 8:30 a 14 hores i de 15 a 22:30 hores.

AQUELLS LICITADORS INTERESSATS A VISITAR LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE DEURAN PERSONAR-SE EL DIA 29-02-2016 A LES 10 HORES Al CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA SITUAT EN TRAVESSIA CAMÍ BETXI, S/N D'AQUESTA CIUTAT

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 9 de març de 2016, a les 12:15 hores

Data d'obertura SOBRE 3: 12 de maig de 2016, a les 11:30 hores

Data d'adjudicació: 1 d'agost de 2016

Adjudicatari: ILUNION OUTSOURCING S.A.

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 de setembre de 2016

Respostes a preguntes formulades (veure arxius adjunts): actualitzat 25-02-2016

data de publicació en la web: 16 de febrer de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat