Skip to main content

Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat "Recinte de la Marxa 2016"

Descripció de l'expedient: Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat "Recinte de la Marxa 2016"

Número de l'expedient: E/1/16

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data de publicació BOP: 3 de març de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 21 de març de 2016, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 22 de març de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació: 6 d'abril de 2016

       ADJUDICATARI                LLOC           CANON

RETO MASACHRISMA S.L        C                 3.702 €

MANUEL PINTOR ROMERO      A                4.000 €

data de publicació en la web: 3 de març de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat