Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de assessoria help-desk de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament

Descripció de l'expedient: Serveis de assessoria help-desk de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament.

Número de l'expedient: 000008/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia.

Data d'adjudicació: 13 d'abril de 2016

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 28 de maig de 2016

data de publicació en la web: 22 d'abril de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat