Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament

Descripció de l'expedient: Jornades d'assistència tècnica de les aplicacions informàtiques instal·lades a l'Ajuntament.

Número de l'expedient: 000014/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 12 de maig de 2016

Adjudicatari: T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data de formalització: 1 de juny de 2016

data de publicació en la web: 26 de maig de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat