Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Contractació, en règim de concessió, de la gestió del servei públic de mercat en el Mercat Central Municipal (llocs 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10)

Descripció de l'expedient: Contractació, en règim de concessió, de la gestió del servei públic de mercat en el Mercat Central Municipal (llocs 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10)

Número de l'expedient: C/91/00

Òrgan de contractació: Ajuntament en Ple

Data de publicació en el BOP: 7 de juny de 2016

Data límit de presentació de les proposicions: 27 de juny de 2016, a les 13 hores (de conformitat amb el que assenyala l'anunci de licitació)

Data d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques: 8 de juliol de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació:  26 de setembre de 2016

Adjudicatari:

                      SARA CASALTA AMPOSTA (Lloc n. 3)

                      VICTOR JAVIER MARTÍNEZ TOBAL (Lloc n. 4)

Data de formalització: 30 de setembre de 2016

data de publicació en la web: 7 de juny de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat