Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Serveis de control de la legionel·losi en els equips i instal·lacions dels edificis, immobles i instal·lacions municipals

Descripció de l'expedient: Serveis de control de la legionel·losi en els equips i instal·lacions dels edificis, immobles i instal·lacions municipals

Número de l'expedient: 000009/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'enviament al DOUE: 20 de juny de 2016

Data de publicació BOP: 5 de juliol de 2016

Data de publicació en el BOE:

AVÍS: Per Resolució d'Alcaldia núm. 3.109 de data 12 de juliol de 2016 s'ha acordat el DESISTIMENT d'aquest procediment de contractació.

Data límit de presentació de les proposicions:

Data d'obertura de les proposicions tècniques:

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Termini per a la formalització: no abans de que transcórreguen quinze dies hàbils des què es remeta la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats

Data de formalització:

data de publicació en la web: 24 de juny de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat