Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Perfil del contractant

Concert de SWEET CALIFORNIA en les festes patronals de La Mare de Déu de Gràcia 2016

Descripció de l'expedient: Concert de SWEET CALIFORNIA en les festes patronals de La Mare de Déu de Gràcia 2016

Número de l'expedient: 000022/2016-CNT

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data d'adjudicació: 5 de setembre de 2016

Adjudicatari: MUST PRODUCCIONES S.L.

Termini per a la formalització: no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació.

Data de formalització: 9 de setembre de 2016

data de publicació en la web: 13 de setembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat