Skip to main content

Venda de parcel·les situades en l'àmbit del polígon industrial de la Carretera d'Onda (201600000033S)

Descripció de l'expedient: Venda de parcel·les situades en l'àmbit del polígon industrial de la Carretera d'Onda

Número de l'expedient: 201600000033S

Òrgan de contractació: Alcaldia

Data de publicació BOP: 22/12/2016

Data límit de presentació de les proposicions: 9 de gener de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions: 16 de gener de 2016, a les 12 hores

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

Data de formalització:

data de publicació en la web: 21 de desembre de 2016

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat