Skip to main content

Inici -> Informació pública -> Contractació -> Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

Volum pressupostari de contractes adjudicats segons procediment. 2015

data de publicació en la web: 14 de febrer de 2017