Skip to main content

Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat "Recinte de la Marxa 2017"

Descripció de l'expedient: Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat "Recinte de la Marxa 2017"

Número de l'expedient: 2017/00001625G

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Data de publicació BOP: 7 de març de 2017

Data límit de presentació de les proposicions: 23 de març de 2017, fins les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions tècniques: 29 de març de 2017, a les 13 hores

Data d'obertura de les proposicions econòmiques: 31 de març de 2017, a les 12:30 hores

Data d'adjudicació: 28 d'abril de 2017

ADJUDICATARI                         LLOC        CANON

RETO MASACHRISMA S.L.         C               4.600 €
MANUEL PINTOR ROMERO       A               4.660 €

data de publicació en la web: 7 de març de 2017

Certificat

Ficha Fitxa
Ficha Certificat